-  -
Inloggen zorgverleners   |    Tekstgrootte   
PrivaZorg Apeldoorn en Salland 'Dé ondernemende thuiszorg waar de klant de baas is'

Informatie

Downloads en informatie
Door de bomen het bos nog zien?
In Nederland verkeren we in veel situaties in goede omstandigheden met veel voorzieningen die beschikbaar zijn. De keuze mogelijkheden zijn enorm en maken het daardoor soms moeilijker. Wij zijn in Nederland ook goed in veel regelgeving en in het veranderen daarvan. Financieel is er veel geld beschikbaar maar er zijn altijd grenzen in wat mogelijk is. Informatie is op veel plaatsen beschikbaar maar verouderd ook snel.

Om u ook met informatie te ondersteunen hebben wij een flink aantal actuele websites op een rij gezet. Elke organisatie geeft op zijn beurt de eigen specifieke informatie. Via de downloads zijn en worden informatie documenten beschikbaar die of algemeen, informatief van aard zijn of heel speciaal op een onderwerp dieper ingaan. Bellen kan natuurlijk ook.

Professionele zorg is vaak noodzakelijk maar niet altijd! U kunt mogelijk ook andere vormen van hulp of ondersteuning verkrijgen waar u eerst niet aan zou hebben gedacht. De sociale kaart van uw omgeving biedt hiervoor veel informatie. Die informatie kunt u terugvinden in uw (deel)gemeente gids, de website van uw (deel)gemeente of de digitale sociale kaart.

Disclaimer

Email disclaimer
Onze email en bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. In de berichten vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van PrivaZorg Apeldoorn en Salland. Als het bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Alleen de geadresseerde mag de informatie gebruiken. Het is niet toegestaan om de informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan derden. PrivaZorg Apeldoorn en Salland spant zich ervoor in dat u juiste, volledige en tijdige informatie ontvangt. PrivaZorg Eemland kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van email. PrivaZorg Apeldoorn en Salland is niet aansprakelijk voor virussen in email en/of enige bijlage.

Website disclaimer
Ondanks dat PrivaZorg Apeldoorn en Salland de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan PrivaZorg Eemland niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is. PrivaZorg Apeldoorn en Salland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. PrivaZorg Apeldoorn en Salland aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website. De website van PrivaZorg Apeldoorn en Salland kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door PrivaZorg Apeldoorn en Salland worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. PrivaZorg Apeldoorn en Salland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites. Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, op te slaan of openbaar te maken, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PrivaZorg Apeldoorn en Salland.

© puntjesopde-i.nl