-  -
Inloggen zorgverleners   |    Tekstgrootte   
PrivaZorg Apeldoorn en Salland 'Dé ondernemende thuiszorg waar de klant de baas is'

Aanbevolen websites

digitale sociale kaart
Informatie over allerlei mogelijke maatschappelijke organisaties die u ook hulp kunnen bieden.

www.privazorg.nl
Algemene informatie van PrivaZorg (centraal kantoor) waar wij mee samenwerken.

www.ciz.nl
De website van het Centrum Indicatiestelling Zorg

www.hetcak.nl
CAK is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor . Het CAK doet de administratie en berekening van de eigen bijdrage. U kunt hier ook uw eigen bijdrage zelf berekenen.

www.apeldoorn.nl

 

www.kiesbeter.nl
Op kiesBeter.nl vindt u de informatie over onze en andere zorginstellingen.

www.mijnkeurmerk.nl
KIWA Keurmerk heeft als doel de kwaliteit en deskundigheid van de zelfstandig werkende zorgverlener te bevorderen en transparant te registeren. Daarnaast hecht de stichting veel belang aan de manier waarop mensen die afhankelijk van zorg zijn, worden bejegend.

www.pgb.nl
Van de vereniging Per Saldo met alle informatie over het Persoons Gebonden Budget

www.zorgwijzer.nl/faq/zorginstituut
ZorgWijzer.nl merkt dat veel mensen vaak niet weten hoe het Zorginstituut bereikbaar is voor vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot wanbetaling of de verzekeringsplicht. via deze link vindt u antwoorden op veel gestelde vragen en contactgegevens 

www.svb.nl
De Sociale Verzekerings Bank kan u van dienst zijn op allerlei gebieden die met uw financiële situatie of administratie hebben te maken.

www.regelhulp.nl
Een wegwijzer van de overheid voor zorg, hulp en financiële steun.

www.belastingdienst.nl
Voor informatie voor de aftrekmogelijkheden van zorg.

www.boersmaservices.nl 
Administratieve ontzorging voor zorg zzp-ers

 

© puntjesopde-i.nl