-  -
Inloggen zorgverleners   |    Tekstgrootte   
PrivaZorg Apeldoorn en Salland 'Dé ondernemende thuiszorg waar de klant de baas is'

Huishoudelijk

Als het huishoudelijke onderhoud te zwaar wordt of draaiende moet worden gehouden. De thuishulp maakt schoon, doet de was en boodschappen, bereidt het eten en zorgt voor planten en huisdier(en). En als het nodig is vangt de thuishulp ook gezinsleden op, zodat thuiskomen gezellig blijft. PrivaZorg Apeldoorn en Salland kan deze hulp via de WMO leveren in diverse gemeenten, neem contact met ons op voor de mogelijkheden in uw specifiek situatie en woonplaats. Heeft u een PGB of wilt u particuliere hulp dan kan dat uiteraard ook en tegen zeer aantrekkelijke tarieven. 

Vergoeding huishoudelijke hulp alleen als dat echt nodig is

Vanaf 2015 heeft het kabinet de eisen veranderd voor huishoudelijke hulp via de Wmo. Om in aanmerking te komen moet u de huishoudelijke hulp hard nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. Uw gemeente beslist hierover. Voor hulp en ondersteuning bij het doen van een aanvraag of het voeren van het aanvraaggesprek neem conact met ons op.

Persoongebondenbudget (Pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoongebonden budget (pgb) verstrekken. Deze voorwaarden zijn aangepast. Met een pgb kunt u zelf de ondersteuning inkopen die u nodig heeft, op de tijd en plaats die u het beste uitkomt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betaling rechtstreeks aan de zorgaanbieder.

Eigen bijdrage

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliënt en diens partner. Het CAK int in sommige gevallen de eigen bijdrage maar dit kan ook door de zorgaanbieder gedaan worden. Wij maken daarover afspraken met u. Voor de spelregels in uw gemeente neemt u contact op met het zorgloket of belt u ons voor meer informatie.
 

Sociale wijkteams / "keukentafelgesprekken"

Iedere gemeente organiseert de ondersteuning op zijn eigen manier. In veel gemeenten komen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente. In het keukentafelgesprek wordt met u gekeken naar uw situatie en de hulp die u nodig heeft. 

Meer informatie

Bij het WMO-loket van uw gemeente kunt u meer informatie krijgen over hulp bij het huishouden en de mogelijkheden in uw woonplaats. Voor ondersteuning en-of advies neem contact met ons op, telefoonnummer: 055-3560712

© puntjesopde-i.nl