-  -
Inloggen zorgverleners   |    Tekstgrootte   
PrivaZorg Apeldoorn en Salland 'Dé ondernemende thuiszorg waar de klant de baas is'

Verpleging, verzorging en begeleiding

Verpleging
Wanneer u meer zorg nodig heeft op het gebied van o.a. medicatie toedienen, voeding, uitscheiding, controle van functies, terminale zorg. Soms zijn er ook verpleegtechnische hulpmiddelen nodig waardoor verpleegkundige vaardigheden noodzakelijk zijn.

Persoonlijke Verzorging
Er kunnen zich tal van situaties voordoen: herstel na een ziekenhuisopname, niet meer zo lenig zijn of leven met een handicap, waardoor de gewone dagelijkse handelingen minder vanzelfsprekend gaan. Dan kunnen zaken als opstaan, naar bed gaan, wassen, aan- en uitkleden of eten en drinken, te zwaar worden

Begeleiding
Kunt u aanvragen wanneer u dagelijkse activiteiten thuis of elders niet zelfstandig, niet zonder ondersteuning of niet zonder toezicht kunt uitvoeren. Of wanneer u samen met een begeleider wilt oefenen om de dingen wel zelfstandig te kunnen doen.

Nachtzorg
In bijzondere gevallen kan voor verzorging of verpleging een beroep worden gedaan op meer uren aaneengesloten zorg 's nachts. Bijvoorbeeld van 23.00 tot 07.00 uur 

© puntjesopde-i.nl