-  -
Inloggen zorgverleners   |    Tekstgrootte   
PrivaZorg Apeldoorn en Salland 'Dé ondernemende thuiszorg waar de klant de baas is'

Zorgverleners

Een Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener is een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’er) die als zorgverlener werkzaam is voor eigen rekening en risico;  een professional met eigen visie op zijn beroepsuitoefening.

Een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) is een begrip dat gebruikt wordt door de belastingdienst en de sociale zekerheidsinstellingen. Het is geen echte ondernemingsvorm. Het gaat hier om ondernemers die geen personeel in dienst hebben. Een ZZP’er is dus een persoon die diensten verricht en/of producten levert  en daarvoor de klanten een factuur stuurt. De ZZP’er is zelfstandig in die zin dat hij/zij geen arbeidsovereenkomst heeft maar opdrachten van  klanten aanneemt. Omdat er ook geen sprake is van een gezagsverhouding, valt hij/zij niet onder de wettelijke bepalingen voor werknemer..

Als ZZP’er bepaal je zelf wanneer en hoeveel je werkt. Dat is erg aantrekkelijk, omdat je je werkzaamheden kunt plannen op de momenten die je zelf wilt. Maar het schept ook verplichtingen. Je moet wel zorgen dat je de afspraken uit de zorgovereenkomst nakomt. Je bent tenslotte zelf verantwoordelijk voor de zorg die door jou aan de cliënten wordt geleverd.

Daarnaast is een nauwkeurige administratie bijhouden noodzakelijk voor de verantwoording van inkomsten en uitgaven aan de belastingdienst. Een administratiekantoor kan hierbij behulpzaam zijn. 

Voor ZZP’ers in de zorg gelden verschillende regelingen. Er wordt gewerkt met zorgovereenkomsten per cliënt en er moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden
1. Inschrijving Kamer van Koophandel
2. Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG)
3. Verklaring Arbeidsrelatie
4. Geldige beroeps aansprakelijkheidsverzekering
5. Geldige identiteitsbewijs
6. Geregistreerd bij Keurmerk KIWA *
7. Inschrijving bij het kwaliteitsregister V&VN (voor verzorgenden en verpleegkundigen vanaf functieniveau 3)
7. Beroepsdiploma vanaf niveau 2
8. Aanmelding of registratie bij onafhankelijk klachtencommissie

* Per 01-01-2016 Stelt PrivaZorg het Kiwa Keurmerk niet meer verplicht, wel moet aantoonbaar worden gemaakt dat de zzp-er voldoet aan de kwaliteits en beroepseisen binnen het eigen vakgebied, dat kan middels Kiwa of een andere keurmerk wat relavavant is voor de beroepsgroep waarin je actie bent. 

Zie ook onze informatie brochure

© puntjesopde-i.nl